×

×

Werkinzicht volop door in 2021

09-12-2020

Werkinzicht krijgt er een klein jaar projecttijd bij. Dat is goed nieuws, want daarmee blijven oorspronkelijke doelstellingen haalbaar. Het project brengt wat meer werk met zich mee dan voorzien. Ook zorgt de coronacrisis voor enige vertraging. “We zijn al ver op de goede weg en er is al veel werk verzet maar we hebben nog wat tijd nodig om alles af te ronden”, aldus projectleider Johan van der Valk van CBS. Eerste concrete producten zijn al opgeleverd: het Open Data portaal Grensdata en onderdelen van het dashboard voor snel inzicht in ontwikkelingen op de Vlaams-Nederlandse arbeidsmarkt.

De nieuwe einddatum voor het project is 30-11-2021 in plaats van 31-12-2020. Deze verlenging doet recht aan het hoge ambitieniveau van Werkinzicht dat bovendien vanaf nul vertrok: lang moesten Vlaams-Nederlandse grensregio’s het stellen zonder enige grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie. Zelfs de meest basale gegevens ontbraken. Werkinzicht dicht dit gat en doet daar nog een schepje bovenop door data te ontsluiten op het niveau van beroepen en competenties voor zover mogelijk. Met als doel: het op dezelfde manier kunnen indelen van Belgische en Nederlandse vacatures en werkzoekenden. Dat maakt knelpunten en kansen binnen de grensarbeidsmarkt des te inzichtelijker en ondersteunt effectief arbeidsmarktbeleid en gerichte actie.

Portaal Grensdata
Het verkrijgen van data verloopt stroever dan gedacht, vooral waar Nederlandse privacywetgeving zich laat gelden. Desondanks is het portaal Grensdata, dat eind 2019 live ging, inmiddels gevuld met Belgische en Nederlandse informatie op verschillende geografische niveaus - van landen tot gemeenten - op het gebied van Arbeid, Bevolking, Economie en Grenspendel. Sinds kort zijn er ook nieuwe grenspendelcijfers beschikbaar.

Dashboarding
Het aan het portaal gekoppelde dashboard bevindt zich in een teststadium, met basale arbeidsmarkt data als eerste onderdeel. Met het verwerken van gebruikersfeedback, volgt stap voor stap dashboarding van de andere onderdelen. De COVID-19 pandemie verhindert helaas het organiseren van fysieke gebruikersworkshops. Reden te meer om online te testen: test mee!

Competenties ontsluiten
Leidraad voor het identificeren van competenties, is het Vlaamse systeem Competent: de classificatie van competenties die projectpartner VDAB in Werkinzicht inbracht. Een goede basis, maar het helder inzichtelijk maken van - gevraagde en aangeboden - beroepen en skills levert in de praktijk de nodige moeilijkheden op. De extra projecttijd biedt hier uitkomst.

CompetentNL
Werkinzicht nam vorig jaar een mooie wending toen UWV besloot om Competent binnen de landelijke organisatie uit te rollen in de versie CompetentNL, zie ook dit artikel. Dit ondersteunt straks het grootschalig beschikbaar maken van uitwisselbare Belgische en Nederlandse vacature- en werkzoekendeninformatie. CompetentNL geldt daarom voor Werkinzicht als versterkende factor, maar schept tegelijkertijd een afhankelijkheid omdat het wachten is tot de implementatie van CompetentNL – die nog in volle gang is – is voltooid.