×

×

Het Steunpunt Werk ‘brengt harmonie’ binnen WerkInzicht

06-12-2018

Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarktinformatie op één lijn brengen is de basis voor alles wat WerkInzicht gaat opleveren. Belangrijk dus. Deze klus is in goede handen bij het Steunpunt Werk - KU Leuven. Geen aspect van de arbeidsmarkt ontsnapt aan de aandacht van dit analistenteam dat helpt om richting te geven aan het Vlaamse arbeidsmarktbeleid en goed is voor interessante publicaties die een ruim publiek bereiken. Aan het woord: Katleen Pasgang over lopende werkzaamheden voor WerkInzicht en coördinator Sarah Vansteenkiste over onderzoek naar arbeid en onderwijs in 2050.

“Wil je aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens arbeidsmarktinformatie beschikbaar en begrijpelijk maken, dan moet je eerst helder hebben welke data überhaupt beschikbaar zijn”, legt Katleen Pasgang uit. “Daarvoor hebben we een indicatorenset opgesteld. Denk aan alles wat relevant is voor de arbeidsmarkt, van demografische gegevens en details over de beroepsbevolking - zoals wat zien we aan deeltijd- en voltijdbanen en aan tijdelijke en vaste contracten – tot informatie over vacatures, bedrijven, grensarbeid en de algemene economische situatie.”

Proef database
De volgende stap is het harmoniseren van Vlaamse en Nederlandse data. “Nederland en België gebruiken vaak andere definities. Qua taalgebruik en inhoudelijk. Waar de één bijvoorbeeld kijkt naar tewerkstelling op vlak van woonplaats, kijkt de ander naar werkplaats. En zo wijkt het Nederlandse begrip ‘werkzoekende’ af van dat in België. Inmiddels zijn we in een ver stadium met het effectief bij elkaar brengen van data en afdekken van zelfde populaties. Daarbij gaan we terug in de tijd tot ongeveer 2008. Maar het meest relevant is het updaten naar recente jaren.” Uiteindelijk komen alle data in een open database voor eindgebruikers. “Die staat al in de startblokken – we testen momenteel met proeftabellen in een offline versie.”

Analyse grensarbeid
Pasgang noemt graag nog een specifieke studie naar grensarbeid. “We hebben ook een kleine analyse gedaan, die in het bijzonder interessant is voor WerkInzicht, van hoe de grensarbeid eruit ziet tussen Nederland en België en de buurlanden en hoe die is geëvolueerd, recent en in de afgelopen jaren.” Een publicatie is in de maak en verschijnt binnenkort, onder andere op de website van WerkInzicht.

Arbeid en onderwijs in 2050
Een tweetal rapporten van het Steunpunt Werk die niet direct verband houden met WerkInzicht maar zeer het onder de aandacht brengen waard zijn, betreffen een beeld van de (Vlaamse) arbeidsmarkt en het onderwijsveld in 2050 inclusief transitiepaden daar naartoe. Co-auteur Sarah Vansteenkiste stipt een paar highlights aan: “In het licht van onder andere robotisering en digitalisering, doemen scenario’s op als sterk wijzigende jobs en het snel verouderen van kwalificaties. Bijgevolg neemt de behoefte toe om, vanuit het onderwijs al, een wendbare houding aan te leren. En ook werkgevers tonen zich dan het beste flexibel. Kunnen we bijvoorbeeld wellicht naar modellen van gedeeld werkgeverschap?” Organisaties uit Vlaanderen zijn welkom om voorstellen in te dienen voor pilot projecten, met overheidsfinanciering, die op transitiepaden aanhaken.

Meer informatie:
Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 is gebaseerd op inzichten van het Steunpunt Werk en literatuur, Rapportage interviews toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 is de weerslag van interviews met belangrijke denkers en doeners in het veld en daarop georganiseerde zogenaamde ‘arena bijeenkomsten’. 

Vragen? Neem contact op met Sarah Vansteenkiste, e-mailadres: sarah.vansteenkiste@kuleuven.be