×

×

Projectpartner Brainport Network gaat over in ENZuid

18-12-2019

Brainport Network gaat per 1 januari 2020 over in Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid. Het betekent een uitbreiding van het huidige Zuidoost-Nederlandse netwerk met West-Brabant en Zeeland. Voor Werkinzicht geldt vervolgens ENZuid als projectpartner in plaats van Brainport Network. Dit heeft verder geen invloed op de projectopzet. Inhoudelijk sluit het goed aan: het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt valt nadrukkelijk binnen de scope van ENZuid en bovendien omvat het nieuwe netwerk alle Nederlandse, aan Vlaanderen aangrenzende regio’s.  

Net als Brainport Network, verknoopt ENZuid regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarnaast zijn de drie provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg partner. Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Ofwel: inspelen op maatschappelijk urgente, geen geografische grenzen kennende uitdagingen zoals het klimaat, de energietransitie, duurzaamheid en een evenwichtige arbeidsmarkt.