×

×

Werkinzicht tool voor economische toekomstbehendigheid

14-07-2021

“Werkinzicht is een echt goede tool die helpt om de grotere beweging van de economie te volgen en samenwerking over de grens te versterken”, aldus Gido ten Dolle, programmadirecteur Europa en Economie bij provincie Noord-Brabant. In een interview legt hij uit hoe Noord-Brabant richting 2030 werkt aan een ‘toekomstbehendige’ economie en hoe Werkinzicht daar zijn steentje aan bijdraagt. Een ‘toekomstbehendige’ economie? “Daar bedoelen we mee: flexibel kunnen inspelen op toekomstige technologieën en veranderingen, zodat we economisch concurrerend blijven. Zowel met kennis als met het maken van dingen. En het bekt lekker Brabants: ‘hèndig’.” 

Hendigheid
Wat is daarvoor nodig? “In de eerste plaats: de beschikbaarheid van voldoende talent. Dat is onze grootste zorg. Permanent hebben we gebrek aan mensen. En niet alleen in de hightech. Ook als het gaat om ‘hendigheid’. Alarmerend daarom is de dalende uitstroom uit het mbo: naar verwachting 35% minder de komende vijf jaar. Terwijl er bijvoorbeeld grote behoefte is aan bekabelaars en monteurs om de energietransitie te realiseren. Vaak zijn dat mbo-functies. Of kijk naar de zorg, waar we – mede door corona ervaringen - de productie van medicijnen en hulpmiddelen meer zelf ter hand willen nemen. Dat betekent dat we daarvoor wel het geschikte personeel moeten opleiden. Ondertussen rukken digitalisering en AI op. Die trend werkt overal in door en brengt nieuw soortige banen met zich mee, op allerlei niveaus. Onder meer in de voor Brabant belangrijke ketens op het gebied van energie, zorg en voedsel.”

Brede welvaart
Wat te doen? “Voorop staat: talent behouden en aantrekken. Om een economie draaiende te houden met passend werk voor iedereen, juist ook in kleine dorpen en kernen. Alleen dan is het hier fijn wonen en leven: in brede welvaart. Alleen dan kunnen we leegloop voorkomen en talent van elders blijven verwelkomen.”

Elkaar helpen
Wat is de link met Werkinzicht? “Mensen vanuit andere regio’s moeten hier makkelijk mee kunnen werken. Voor korte of langere tijd. Uiteraard kijken we dan ook naar buur Vlaanderen. Maar hoe dichtbij ook, toch begint over de grens een andere wereld. Werkinzicht maakt die grens minder hard met arbeidsmarktinformatie over en weer. Op basis daarvan kun je matchen: kijken waar je elkaar kunt helpen. Bovendien biedt Werkinzicht versnelling op de ambitie om data tot op skills niveau te ontsluiten. Dat draagt direct bij aan ‘toekomstbehendigheid’. Want een arbeidsmarkt met vaardigheden centraal kan beter meebewegen met economische ontwikkelingen.”

Brede versterking
Wat voor economische ontwikkelingen? “Als provincie zijn we gericht op de langere termijn; de grotere beweging van de economie. Die willen we volgen. Daar willen we op voorbereid zijn. En met dat doel zoeken we binnen en buiten Nederland naar versterking. In de breedte, dus met betrekking tot meer dan de arbeidsmarkt.”

Dataontwikkeling
In dat perspectief is Werkinzicht een tool? “Ja, een echt goede datatool die we daarom graag faciliteren en gebruiken. Zoals we hebben geïnvesteerd in Arbeidsmarktinzicht.nl voor Nederlandse regio’s. We zien een duidelijk rol voor ons om te ondersteunen in dataontwikkeling en -uitvoering met het oog op economische uitwisseling. Daar willen we onder andere ook de nieuwe ronde Interreg voor benutten. En zoals gezegd steken we het breed in. Een virusuitbraak links of rechts bijvoorbeeld, zou een volgende keer op dierlijk vlak kunnen zijn. Dan moeten grenzen niet in de weg staan bij het maken van risicoanalyses en beleid, en bij het uitwisselen van de echte professionals om ons daarbij te helpen.”