×

×

 • Centraal Bureau voor de Statistiek

  ∨ Lees verder

  In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

  Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.

  ∧ Inklappen
 • Brainport Network

  ∨ Lees verder

  Zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg verenigen in Brainport Network hun krachten, gericht op innovatiegedreven economische ontwikkeling van Zuidoost-Nederland. Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen - in zogenaamd ‘triple helix’ verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling. De netwerkpartners staan volop met elkaar in contact en dat mondt ook uit in gezamenlijke actie. Een voorbeeld hiervan is de gerealiseerde innovatieve website van Arbeidsmarkt InZicht, waarvoor Werkinzicht grensoverschrijdende data en inzichten gaat leveren. Brainport Network opereert als innovatieve projectontwikkelaar, Euregionale denker en doener en ambassadeur in Den Haag en Brussel van economische kansen in Zuidoost-Nederland.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Brainport Network.

  ∧ Inklappen
 • Het Steunpunt Werk - KU Leuven

  ∨ Lees verder

  Het Steunpunt Werk is een onderzoekscentrum verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Het Steunpunt Werk bouwt reeds verschillende decennia wetenschappelijke expertise op inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt met het oog op de ondersteuning en oriëntatie van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Het Steunpunt Werk is zo nauw betrokken bij de beleidscyclus en zorgt voor een directe ondersteuning van de Vlaamse overheid. Steunpunt Werk versterkt Werkinzicht met expertise op het gebied van bijvoorbeeld de ontsluiting, analyse en rapportering van lokale arbeidsmarktcijfers, de ontwikkeling van indicatoren en tijdreeksen over de verschillende componenten van de arbeidsmarkt en het inzichtelijk maken van arbeidsmarktinfo via een ruim (online) aanbod van transparante statistieken en publicaties.

  ∧ Inklappen
 • JADS

  ∨ Lees verder

  Jheronimus Acadamy of Data Science (JADS) is een unieke samenwerking in Nederland in de opkomende wetenschap van data science. De kwaliteiten van de Technische Universiteit Eindhoven en de op de maatschappij gerichte Tilburg University (sociale wetenschappen, economie, rechten e.d.), komen met JADS bijeen op het interdisciplinaire domein van data science. Op de innovatiecampus van JADS, in ‘s-Hertogenbosch, komen onderwijs, onderzoek en ondernemers samen om maatschappelijke problemen aan te pakken door middel van de meest recente data science methoden en technieken. JADS is de enige universiteit in Nederland die de koppeling maakt tussen data science en ondernemerschap. JADS beschikt over een innovatie ecosysteem van 250+ aan data science gerelateerde bedrijven en start-ups, waarvan een deel ook op de campus is gehuisvest. JADS versterkt Werkinzicht met expertise als het gaat om het bij elkaar brengen en versmelten van data en is ook betrokken bij het maken van de voor de software benodigde code. Het is een projectpartner die technisch het potentieel van het project helpt te maximaliseren.

  ∧ Inklappen
 • UWV

  ∨ Lees verder

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen en biedt daarnaast arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. UWV wil samen met haar partners verschil maken door werken te bevorderen en zorgt snel voor inkomen als werken onmogelijk is.

  ∧ Inklappen
 • VDAB

  ∨ Lees verder

  VDAB is de Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt. VDAB verzekert alle Vlaamse burgers van arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding, met als doel de ontwikkeling van hun loopbaan en hun duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. VDAB zet sterk in op digitale arbeidsmarktservices en technische innovatie, overtuigd van de mogelijkheden die technische innovatie en nieuwe analysetechnieken bieden voor arbeidsbemiddeling en arbeidsmarktbeleid. VDAB versterkt WerkinZicht met expertise én beschikbare data en draagt daarmee bij aan het ontwikkelen van nieuwe analysetechnieken die de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zichtbaar maken via  interactieve tools voor de verschillende doelgroepen: burgers, werkgevers, beleidsmakers, enzovoort.

  ∧ Inklappen
 • ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

  ∨ Lees verder

  ZB | Planbureau volgt ontwikkelingen in Zeeland op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur. Dat met allerlei instrumenten en methoden: databanken en dashboards, datavisualisaties en –analyses, onderzoek en/of advies op maat, panelonderzoek, burgerpeilingen en ondernemerspeilingen, evenementenmonitoring, proces- en projectcoördinatie en/of advisering, resultaatmeting in non-profitorganisaties, en proces- of projectevaluatie.

  ∧ Inklappen