×

×

Slotevent Werkinzicht: presentatie projectresultaten

07-12-2021

Door Werkinzicht opgeleverde, concrete gebruikerstoepassingen maken het makkelijker om over de Vlaams-Nederlandse grens heen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen. Bovendien is – om te beginnen op basis van experimentele data – matchen mogelijk aan de hand van gevraagde en geboden skills. Ofwel: breder dan alleen gekeken naar diploma of beroep. Deze mooie resultaten staan centraal op het slotevent van Werkinzicht op 18 november. Een vanwege COVID-19 digitale, maar desondanks warme bijeenkomst. Met dank over en weer voor de goede samenwerking van Vlaamse en Nederlandse projectpartners. En met lof uit regionale en Europese hoek.

Zo complimenteert Pascal Boijmans van de Europese Commissie alle projectdeelnemers. Hij benadrukt hoe Werkinzicht past binnen een belangrijke beleidslijn de komende jaren: het uit de weg ruimen van institutionele en administratieve obstakels in grensregio’s, het aanmoedigen van samenwerking tussen instellingen aan weerszijden van de grens en werken aan betere grensoverschrijdende data. Hij geeft mee: “Ik zie goede mogelijkheden om dit project voor te stellen aan andere grensregio’s en ten tweede om vervolgactiviteiten binnen het nieuwe Interreg programma ondersteund te krijgen.”
Lees hier reacties van meer bestuurlijke en politieke stakeholders.

De resultaten op een rij
Projectleider Johan van der Valk belicht de resultaten van Werkinzicht, zie samenvatting en presentatie:

• Voor Vlaanderen en Nederland verzamelde en geharmoniseerde (vergelijkbaar gemaakte) arbeidsmarktdata;
• Een voor Vlaanderen en Nederland toepasbare classificatie van skills per beroep, gebaseerd op het Vlaamse matchingsysteem Competent van VDAB;
• De ontwikkeling van CompetentNL door UWV, ondersteund vanuit Werkinzicht door VDAB en CBS, voor skillsgeoriënteerde arbeidsbemiddeling in Nederland.

Vervolgens bieden verschillende gebruikerstoepassingen toegang tot Werkinzicht output:

• het open data portaal Grensdata.eu met kernstatistieken op het gebied van economie en arbeidsmarkt in Vlaamse en Nederlandse grensregio’s;
• gebruiksvriendelijke dashboards met gevisualiseerde data uit Grensdata.eu op het gebied van bevolking, grenspendel, economie, vacatures en werkzoekenden, bekijk ze op www.werkinzicht.eu/dashboard;
• Jobinzicht.eu: een prototype platform met laagdrempelige Vlaamse en Nederlandse vacature- en profielinformatie voor werkzoekenden en werkgevers, tot op het niveau van gevraagde en geboden skills.
Lees hier de toelichting van de resultaten Werkinzicht.

Een onverwacht extra resultaat: CompetentNL
Een bijzondere uitkomst van Werkinzicht, buiten de oorspronkelijke scope, is de ontwikkeling door UWV voor Nederland van een gemeenschappelijke competentietaal: CompetentNL. Basis hiervoor is het Vlaamse Competent. Willem Vansina van VDAB en Ronald Horsman van UWV gaan dieper in op Competent, CompetentNL en de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Zie samenvatting en presentaties.
Lees hier de toelichting van Competent en CompetentNL.

Break-out rooms met gebruikerstoepassingen
Aan het einde van het programma maken deelnemers in virtuele break-out rooms nader kennis met de mogelijkheden van het open data portaal, de dashboards en Jobinzicht.eu. Zie samenvatting en presentaties.
Lees hier de toelichting gebruikerstoepassingen in break-out rooms.

Vragen of opmerkingen? Mail!
CBS heeft een mailbox opengesteld voor iedereen met vragen of opmerkingen over Werkinzicht: project: werkinzicht@cbs.nl