×

×

Euregio Scheldemond: “Werkinzicht project om bij aan te sluiten”

20-10-2021

“‘De Scheldemondregio in cijfers vatten’ - dat idee hadden we, maar bleek onhaalbaar veel werk, vooral om up to date te houden”, vertelt beleidsmedewerker Els Piqueur van Euregio Scheldemond. Ze kijkt daarom met interesse naar de verrichtingen van Werkinzicht. “Wat betreft grensoverschrijdende data is Werkinzicht het aangewezen project om bij aan te sluiten.” 

Els Piqueur is grensoverschrijdend coördinator voor de provincie Oost-Vlaanderen en wijdt daarnaast een flink deel van haar werkweek aan Euregio Scheldemond, binnen het uit Vlaamse en Nederlandse collega’s bestaande Scheldemondteam. Al sinds 1989 trekken de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland structureel samen op. Verbindende factoren zijn onder andere het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port in het midden, megawerkgever met 100.000 banen, het grensoverschrijdende natuurgebied Zwin in het westen en het Grenspark Groot Saeftinghe in het oosten.

Dweilen
De grensoverschrijdende arbeidsmarkt geldt als een belangrijke rode draad in de samenwerking. Zo heeft Scheldemond een netwerk opgezet van grensinformatiepunten voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden met vragen over grensarbeid. “Het is absoluut zaak om in een grotere regio, dus ook in het nabije buitenland, werkkrachten te rekruteren. Kijk naar de havens. De tekorten daar zijn verschrikkelijk, het is er dweilen met de kraan open. En overal in de Euregio zie je krapte in dezelfde sectoren. In de zorg, in de techniek – vooral wat betreft de hogere technische profielen – en daar lijkt nu de horeca bij te komen. Dat geldt dus in Vlaanderen en in Nederland. Maar pak je het aanbod aan de andere kant van de grens mee, hoe klein ook, dan vis je toch in een grotere vijver. En is toch de kans groter op het vinden van de perfecte kandidaat. Ook heeft de werkzoekende dan een grotere kans op het vinden van de perfecte job.”

Nood aan cijfers
Graag zou de Scheldemondregio cijfermatig inzicht hebben in ‘de vijver’. “Om beleid te kunnen maken gebaseerd op feitelijkheden en de handen op elkaar te krijgen voor benodigde investeringen. Waar heb je het over? Bijvoorbeeld qua grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Over hoeveel mensen gaat het? Over de grens naar waar? En in de bredere economische context is er nood aan cijfers op het gebied van inwoneraantallen, bevolkingsgroei dan wel -krimp, samenstelling van huishoudens, noem maar op. Dat wilden we allemaal grensoverschrijdend in kaart brengen, maar dat lukte dus niet! Je botst tegen verschillen in definities, verschillende verzamelmomenten van data en het gigantische werk om alles up to date te houden.”

Wollig
Een voorbeeld van waar accurate data van pas waren gekomen, was een project om een gat aan leerkrachten in Vlaanderen te vullen met overtollige leerkrachten uit Zeeland. “In de praktijk bleek echter dat het overschot in Zeeland, door de krimp daar, toch niet zo groot ging worden als gedacht. Dus moesten we de plannen bijstellen. Om grensoverschrijdend krachten te kunnen bundelen moet je zicht hebben op complementariteiten. Waar je elkaar kunt helpen. En waar je van elkaar kunt leren – al klinkt dat een beetje wollig. Maar neem iets als werkplekleren. De langere ervaring daarmee aan Nederlandse zijde komt ons van pas om valkuilen te vermijden.”

Competentieluik
Els Piqueur ziet Werkinzicht als zeer nuttig. “Heb je het over grensoverschrijdende dataprojecten, dan is Werkinzicht het project om bij aan te sluiten. Ik hoop ook dat Werkinzicht ver komt met een competentieluik. Iets om zeker in Vlaanderen op voort te bouwen, want hier zijn we best nog wel gefocust op diploma’s. In Euregio Scheldemond willen we proberen bedrijven wat dat betreft ‘op te voeden’. Het zou mooi zijn als je dan kunt laten zien hoe er meer potentiële kandidaten uit de database rollen als je niet enkel op diploma’s screent, maar naar competenties kijkt. En ook dat werkt weer positief aan de kant van de werkgever én aan de kant van de werkzoekende.”