×

×

Goed op weg met competentiesysteem VDAB

29-11-2018

Inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op het niveau van competenties. Dat is waar WerkInzicht naartoe wil voor de Vlaams-Nederlandse grensregio. De vraag is dan: hoe vertaal je vacatureteksten en profielbeschrijvingen in competenties? Projectpartner VDAB beschikt wat dat betreft over een ver ontwikkeld systeem voor Vlaanderen, Competent geheten. WerkInzicht bouwt daar sinds kort op voort. “Competent bewijst al diensten in de praktijk”, vertelt Willem Vansina, manager planning bij VDAB.

Het is een kwestie van een worddocument uploaden en competenties rollen eruit, klaar voor matchingdoeleinden. Zo eenvoudig werkt Competent. Vooralsnog met Vlaams als input. “Een interessante test is nu, in hoeverre Competent het ook goed doet bij Nederlandse teksten”, aldus Vansina. “Naar verwachting vergt dat enige aanpassingen.”

Aantrekkelijk uitgangspunt
Graag ontwikkelt VDAB Competent door in de context van WerkInzicht. “Hoe breder de toepassingsmogelijkheden, hoe beter. Meer spelers en feedback zijn welkom.” Voor WerkInzicht betekent het systeem een aantrekkelijk uitgangspunt. Het scheelt werk ten opzichte van zelf, van begin af aan een systeem ontwerpen. Maar het belangrijkste is dat Competent goed lijkt aan te sluiten op gebruikersbehoeften. “Bij VDAB hebben we Competent geïmplementeerd in matching en alle Vlaamse bemiddelingsdiensten werken er inmiddels mee.”

Vinger aan de pols
VDAB hoopt dat er meer gebruikersgroepen aanhaken. Programmamanager Koen Polley: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle partijen op de arbeidsmarkt ermee aan de slag gaan: opleiders, werkgevers, jobsites, interimkantoren. Dat kun je echter niet pushen. Op basis van resultaten moeten zij de meerwaarde inzien van werken met competenties. Dat het meer en betere kandidaten oplevert. Een grotere vijver om uit te vissen. Een eerste vereiste is dan een levende, gedragen competentiestandaard. Met het oog daarop houden we voortdurend de vinger aan de pols bij gebruikers.”

Internationale competentietaal
Al kost het wat geduld, de omslag naar competentiegericht matchen komt er, verwacht Polley. “In Europees verband ook. De arbeidsmarkt internationaliseert, en dat vraagt om een Europese standaard. Hoe groter een gemeenschappelijke competentietaal, hoe meer er mogelijk is als het gaat om gegevensuitwisseling, schaalvoordelen en dienstverlening over grenzen heen.” Zoals Competent voorwerk betekent voor WerkInzicht, zo baseerde VDAB Competent op een Frans voorbeeld. En Malta, dat een beter matchingsysteem wilde, adapteerde intussen Competent in een Engelstalige variant. “Dus zijn we al op weg naar één systeem in het Frans, Engels, Vlaams en Nederlands!”