×

×

Nieuwe open data over vacatures en werkzoekenden

20-10-2021

Werkinzicht levert vacature- en werkzoekenden informatie op die van Nederland en Vlaanderen één groot zoek- en vindgebied maakt voor werkzoekenden, werkgevers en arbeidsbemiddelaars. Voor het eerst is dergelijke data vergelijkbaar voor de Nederlandse en Belgische situatie. 

Waar bevinden zich welke vacatures in Nederland en Vlaanderen? En waar wonen in beide landen werkzoekenden met bepaalde beroepen? Voor het eerst kunnen we deze vragen beantwoorden, dankzij het open data portal van CBS en de VDAB dashboards met geharmoniseerde grensoverschrijdende data.

Grotere mogelijkheden in een groter gebied
De informatie over vacatures en werkzoekenden aan beide kanten van de grens helpt werkzoekenden, werkgevers en arbeidsbemiddelaars. Bij het spotten van baanmogelijkheden zijn werkzoekenden niet langer meer beperkt tot ‘de eigen kant’. Ze kunnen nu in grensregio’s echt volledig om zich heen kijken naar baanopeningen. En zo geldt ook voor werkgevers dat ze in een aanmerkelijk groter gebied dan voorheen direct kunnen vaststellen waar zich interessante werkzoekenden bevinden voor hun bedrijf. Tenslotte is de combinatie van de vacature- en werkzoekendendata uiteraard nuttig voor arbeidsbemiddeling over de grens. Hiermee kan doelgerichter assistentie verleend worden.

Meer over de vacaturedata
De vacatures zijn door een gespecialiseerd bedrijf van internet geplukt en vervolgens geleverd aan VDAB. Het gaat om vacatures van in Nederland en in de gewesten Vlaanderen en Brussel gevestigde bedrijven. Hiervan zijn diverse kenmerken beschikbaar. De data die Werkinzicht beschikbaar stelt betreft het beroep volgens de Competent-beroepenclassificatie en de werkregio van de standplaats van de baan. Deze classificatie wordt door de VDAB gehanteerd bij haar arbeidsbemiddelingstaken. Ook de Nederlandse data is ingedeeld via die systematiek. De data is beschikbaar per maand en daarmee zeer actueel.

Meer over de werkzoekendendata
De werkzoekenden betreffen de populatie die ingeschreven staat bij VDAB in Vlaanderen en UWV in Nederland. Van deze mensen is bekend welk beroep ze als laatste hebben uitgeoefend en waar ze wonen. Informatie hierover wordt beschikbaar gesteld. Voor het beroep wordt de Competent-classificatie gebruikt per Hoofdberoepsgroep. Het is belangrijk om te vermelden dat het om statistische informatie gaat en niet om individuele gegevens. Om toch veel detail te kunnen laten zien worden aantallen boven de 10 personen in het portaal opgenomen afgerond op tientallen. Deze informatie wordt ook gepubliceerd met een maandelijkse frequentie.