×

×

Grensoverschrijdende bruggen slaan op de arbeidsmarkt

Meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens en een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van werk in grensregio’s. Met dat doel werkt het project Werkinzicht aan het helder in beeld brengen van grensoverschrijdende arbeidsmarktinfo voor werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs. Het gaat om doelgroepgerichte, direct toepasbare informatie op maat. Dit vraagt een innovatieve wijze van data verzamelen, harmoniseren en visualiseren. De partners die deze uitdaging samen aangaan zijn CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk - KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau. Het project loopt van januari 2018 tot november 2021.